احتمال آزادسازی سهام عدالت در سال جدید

وزیر اقتصاد از آزادسازی سهام عدالت در سال جدید، خبر داد و گفت: تلاش داریم سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا اگر دوست دارند آن را بفروشند.

سازمان خصوصی‌سازی: فرهاد دژپسند در پاسخ به این پرسش که برای سال نو یا پیش از آن چه خبر خوشحال‌ کننده‌ای برای مردم دارید؟  اظهار کرد: تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر