اهمیت راه‌اندازی 4 فاز پارس جنوبی برای ایران

با راه اندازی چهار فاز جدید پارس جنوبی، ایران از قطر در برداشت روزانه گاز در این میدان مشترک سبقت می‌گیرد.

فارس: چهار فاز جدید 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی آماده بهره برداری رسمی شدند و در روزهای آینده توسط ریاست جمهوری به صورت رسمی افتتاح می‌شوند. به گفته بیژن زنگنه؛ وزیر نفت به این ترتیب ایران از قطر در برداشت روزانه گاز در این میدان مشترک سبقت می‌گیرد.

طرح توسعه فازهای 13، 22 تا 24 پارس جنوبی از ظرفیت تولید روزانه 113 میلیون مترمکعب گاز غنی، 100 میلیون مترمکعب گاز متان، 150 هزار بشکه میعانات گازی، 800 تن گوگرد گرانول، سالانه 2 میلیون و 100 هزار تن گازمایع و 2 میلیون تن اتان به عنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی برخوردار است.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
994,468.33 2,046.62 0.21