کریدور تسویه بدهی عراق به ایران

سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به عراق به ایجاد یک مکانیزم پرداخت مالی بین دو کشور انجامید تا دومین کانال مالی (پس از کانال مالی اروپا) در هفته جاری راه‌اندازی شود.

دنیای اقتصاد: مکانیزم پرداخت مالی بین ایران و عراق در بغداد تعیین و جزییات آن به امضای روسای کل بانک مرکزی دو کشور رسید. با این سازوکار بدهی‌های کلان دولت عراق به دولت ایران قابل‌پرداخت می‌شود. همچنین با توجه به اینکه عراق یکی از شرکای تجاری مهم کشور و از مقاصد جذاب صادراتی کالاهای ایرانی است، برخی از مشکلات صادرکنندگان برای انتقال ارز نیز مرتفع خواهد شد. عبدالناصرهمتی در این دیدار، پشتوانه‌های سیاسی لازم برای محکم شدن این توافق را نیز جذب کرد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
599.11 0.47 0.08

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو4) پتروشیمی فجر (بفجر4) پتروشیمی مبین (مبین) پتروشیمی مبین (مبین4) پتروشیمی مبین (مبین2) پتروشیمی فجر (بفجر) ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیروح) سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو) پتروشیمی فجر (بفجر2) سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو2) ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیروح2) تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج) تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا4) تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج2) مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور2) تولید برق پرند مپنا (برق مپنا4) تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) تولید نیروی برق دماوند (دماوند2) تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا2) تولید نیروی برق دماوند (دماوند) سلف موازی برق ماهتاب گستر 951 (سماه951) سلف موازی برق سنندج مپنا961 (سنندج961) توسعه برق و انرژی سپهر (انرژی سپهر4) ح .مدیریت انرژی امید تابان هور (وهورح2) ح .مدیریت انرژی امید تابان هور (وهورح) صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا (پرند) سلف موازی برق ماهتاب گستر 961 (سماه961) سلف موازی برق گروه مپنا 971 (سمپنا971) نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)