تولید پارس‌اتومات در سایت آذربایجان

تولید پژو پارس دنده اتوماتیک با طی مراحل کیفی از ماه آینده در کارخانه مشترک خودروسازی ایران و جمهوری آذربایجان در سایت «نفت چاله» این کشور انجام می‌شود.

ایکوپرس: بر مبنای گفته مدیران ایران خودرو برنامه‌ریزی ‌شده تا در نیمه نخست سال آینده، بیش از یک هزار دستگاه پژو پارس دنده اتوماتیک در سایت نفت چاله تولید می‌شود. مدیران «خودرو» اذعان دارند از آنجا که سایت آذربایجان به عنوان پایگاه صادراتی محصولات ایران خودرو محسوب می‌شود، به‌طور قطع با ورود پژو پارس دنده اتوماتیک و یک محصول دوگانه‌سوز، می‌توان بهره‌وری بیشتری را برای گروه صنعتی ایران خودرو در سال آینده متصور بود.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,805 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,873 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,805 0.00 0.00
اولین قیمت 3,710
قیمت دیروز 3,805
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,888 2,614
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 296790
تعداد سهام 15.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.817 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 58.217 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 40,000 3,882 3,882 10,410 3
2 37,091 3,880 3,888 12,005 1
1 15,429 3,871 3,889 260,796 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/28)