توضیح بیمه مرکزی درباره بیمه‌نامه راننده‌ محور

رئیس بیمه مرکزی ضمن اشاره به برنامه ادغام بیمه‌ها از صدور بیمه‌نامه در قانون جدید به نام صاحب خودرو بنابر رفتار راننده و بخشودگی 100درصدی جرایم بیمه‌ای افراد درصورت اخذ بیمه‌ شخص‌ثالث تا 30 بهمن خبر داد.

تسنیم: غلامرضا سلیمانی درخصوص راننده محور شدن بیمه شخص ثالث گفت : 2 درصد از خساراتی که در این حوزه پرداخت می‌شود درست نیست یا صحنه سازی است یا تصادفات ساختگی. راننده‌محوری بر مبنای قانون است اگر بیمه‌نامه براساس راننده صادر شود برخی از مشکلات ناشی از پرداخت‌های غیرمستند را کم می‌کند.

وی ادامه داد: قانون مکلف کرده تا آخر برنامه ششم بیمه‌ها را براساس ویژگی‌های راننده صادر کنیم. اکنون برای خودرو بیمه‌نامه صادر می‌شود ولی به سمتی می‌رویم که ویژگی‌های راننده را نیز لحاظ کنیم. تخفیف‌هایی که الان داده می‌شود نیز در همین راستا است.تعدادی از راننده‌ها پر خطر هستند و باعث تصادف می‌شوند که باید با همکاری نیروی انتظامی تفکیک شوند. راننده پرخطر باید حق بیمه بیشتری بپردازد و راننده کم‌خطر حق بیمه کمتر.

سلیمانی درباره اینکه اگر 4 نفر از یک خودرو استفاده کنند طبق این طرح چطور قابل شناسایی هستند؟ تاکید کرد: بیمه‌نامه به نام صاحب خودرو صادر می‌شود و اینطور نیست که برای هر فرد یک بیمه‌نامه صادر کنیم. ولی تفاوت این است که در قانون جدید بیمه‌نامه براساس رفتار راننده صادر خواهد شد. صاحبان خودرو که تاکنون بیمه‌نامه شخص‌ثالث تهیه‌نکرده‌اند به شرطی که تا 30 بهمن اقدام به اخذ بیمه‌نامه کنند از بخشودگی 100 درصدی جرائم بیمه‌ای برخوردار می‌شوند.

وی درباره ادغام بیمه‌ها گفت: نمی‌توانیم برنامه‌ای برای ادغام بیمه‌ها داشته باشیم چرا که سهام‌داران در این خصوص تصمیم می‌گیرند.

 

نمادهای زیر مجموعه

ح. بیمه ملت (ملتح) بیمه آسیا (آسیا2) بیمه پارسیان (پارسیان) بیمه ملت (ملت) بیمه ما (ما) بیمه دانا (دانا2) بیمه پارسیان (پارسیان4) بیمه ملت (ملت4) بیمه پارسیان (پارسیان2) بیمه دانا (دانا) ح.بیمه پارسیان (پارسیانح) بیمه آسیا (آسیا) بیمه ما (ما2) بیمه آسیا (آسیا4) ح.بیمه پارسیان (پارسیانح2) بیمه ملت (ملت2) بیمه البرز (البرز4) بیمه البرز (البرز2) بیمه البرز (البرز) بیمه دی (ودی2) بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای2) ح.بیمه سامان (بساماح) بیمه دی (ودی4) بیمه کوثر (کوثر) بیمه پاسارگاد (بپاس2) بیمه میهن (میهن) ح.بیمه پاسارگاد (بپاسح) بیمه میهن (میهن2) بیمه سامان (بساما2) بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای) بیمه سامان (بساما) بیمه دی (ودی) شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام) شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام2) بیمه پاسارگاد (بپاس) بیمه کوثر (کوثر2) بیمه سامان (بساما4) ح . بیمه اتکایی ایرانیان (اتکایح) ح . بیمه کوثر (کوثرح) ح. شرکت بیمه اتکایی امین (اتکامح) بیمه حافظ (وحافظ) بیمه سرمد (وسرمد2) بیمه سینا (وسین2) بیمه کارآفرین (وآفری) بیمه تعاون (وتعاون) بیمه نوین (نوین2) بیمه حافظ (وحافظ2) بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده) (بنو) بیمه آرمان (آرمان) بیمه نوین (نوین) ح.بیمه آرمان (آرمانح) بیمه سرمد (وسرمد) بیمه تجارت نو (50% پرداخت شده) (بنو4) بیمه تعاون (وتعاون2) بیمه کارآفرین (وآفری2) بیمه سینا (وسین4) ح.بیمه نوین (نوینح) بیمه سینا (وسین) ح .بیمه سینا (وسینح) بیمه رازی (ورازی) بیمه سرمد (وسرمد4) بیمه آرمان (آرمان2) ح. بیمه سرمد (وسرمدح) بیمه رازی (ورازی4) ح . بیمه حافظ (وحافظح) ح . بیمه ما (ماح) ح . بیمه دانا (داناح) بیمه نوین (نوین2) ح . بیمه میهن (میهنح) بیمه نوین (نوین) بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده) (وحکمت) بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده) (وحکمت2) بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه) (بخاور2) بیمه زندگی خاورمیانه(50%تأدیه) (بخاور) بیمه معلم (ومعلم) بیمه زندگی باران50%تادیه (باران) ح . بیمه تعاون (وتعاونح) ح . بیمه تجارت نو (بنوح)