برنامه‌ دولت برای قیمت گاز

شرکت ملی گاز برنامه‌ای برای افزایش قیمت گاز ندارد اما به گفته مدیرعامل اگر قانونگذار یا سیاست‌گذار خواستار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باشند شرکت برنامه دیگری خواهد داشت.

دنیای بورس: حسن تربتی امروز در یک نشست خبری اظهار کرد: در شرکت ملی گاز برنامه‌ای برای افزایش قیمت گاز نداریم مگر اینکه مجلس ما را به افزایش قیمت مکلف کند. وی با بیان اینکه مصرف گاز سالانه 6 درصد افزایش می‌یابد، گفت: 800 میلیون متر مکعب میزان تولید گاز شیرین است که 33 درصد آن در بخش خانگی مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه الان تولید و مصرف گاز برابر است، اضافه کرد: ظرفیت انتقال گاز در کشور بیش از 750 میلیون متر مکعب است. به گفته وی تامین گاز نیروگاه‌ها امسال به 70 میلیارد متر مکعب می‌رسد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
547.31 3.02 0.55

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو4) پتروشیمی فجر (بفجر4) پتروشیمی مبین (مبین) پتروشیمی مبین (مبین4) پتروشیمی مبین (مبین2) پتروشیمی فجر (بفجر) ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیروح) سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو) پتروشیمی فجر (بفجر2) سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو2) تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج) تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا4) تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج2) مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور2) تولید برق پرند مپنا (برق مپنا4) تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) تولید نیروی برق دماوند (دماوند2) تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا2) تولید نیروی برق دماوند (دماوند) سلف موازی برق ماهتاب گستر 951 (سماه951) سلف موازی برق سنندج مپنا961 (سنندج961) توسعه برق و انرژی سپهر (انرژی سپهر4) ح .مدیریت انرژی امید تابان هور (وهورح2) ح .مدیریت انرژی امید تابان هور (وهورح) صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا (پرند) سلف موازی برق ماهتاب گستر 961 (سماه961) سلف موازی برق گروه مپنا 971 (سمپنا971) نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)