افزایش قیمت اوره برای دومین هفته متوالی

اوره گرانول برای دومین هفته متوالی روندی رو به رشد را تجربه کرد و در سطوح فراتر از 280 تثبیت شد.

بر طبق گزارش Fertilizerworks قیمت سبد جهانی اوره گرانول با افزایشی 2/1 دلاری (7/0 درصد) در هفته منتهی به 10 ژانویه به 284/3 دلار رسید.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)