سهم اوراق مالی اسلامی در بودجه ۹۸

مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به بررسی سهم اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۸ پرداخت و آمارهای منتشر شده در این حوزه را بررسی کرد.

سنا: غلامرضا ابوترابی؛ مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، انتشار ۸۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در دستور کار قرار داد که از این میزان، ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به تسویه بدهی‌ها، اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و ۳ میلیارد دلار مربوط به اوراق ارزی مالی اسلامی در نظر گرفته شده است.

در این لایحه، دولت در جداول پیش‌بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال ۹۸ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با افزایش حدود ۱۴ درصدی نسبت به سال قبل برآورد کرده است. دولت برای سال مالی ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل 38.5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. در حالی که این رقم در لایحه بودجه ۹۸، مبلغ ۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 

مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی اظهار کرد: شرکت‌های دولتی تا سقف 4.5 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی را برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، می‌توانند منتشر کنند. 

بوترابی با بیان اینکه سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده تا پایان سال مبلغ 29 هزار میلیارد تومان عنوان شده است، گفت: این درحالی است که در بودجه سال ۹۷، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی برای دولت معادل 26 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. همچنین در بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تایید وزارت کشور، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اجازه داده شده تا سقف 5.5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)