بورس بین‌الملل در یک قدمی تصویب

آیین نامه تشکیل بورس بین‌الملل به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده و پس از آن برای تصویب نهایی به هیات دولت می‌رود.

ایرنا: مرتضی بانک؛ دبیر شورایعالی مناطق آزاد درخصوص فرآیند طی شده برای راه اندازی بورس بین‌الملل گفت: آئین نامه این بورس ابتدا با هماهنگی سازمان بورس تدوین و به تصویب شورایعالی بورس رسید. پس از آن اصلاحاتی در بانک مرکزی روی آن اعمال شد و با تصویب بانک مرکزی تقدیم دولت شد.

براین اساس آئین نامه راه اندازی بورس بین الملل در کمیسیون های فرعی کمیسیون اقتصادی دولت نیز با اصلاحاتی تکمیل و سپس به کمیسیون اقتصادی تقدیم شد.آئین نامه مذکور در آینده ای نزدیک در صحن کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و پیش‌بینی می‌شود مورد تصویب و تائید این کمیسیون قرار گیرد.

پس از تائید کمیسیون اقتصادی، آئین نامه به هیات دولت می‌رود. از دید کارشناسان بورس بین الملل ظرفیتی جدید برای جذب منابع غیرریالی به ویژه سرمایه های خارجی در چارچوب بورس است و بسیاری از پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را از طریق عرضه سهام تامین منابع می‌کند.

سرمایه گذاری در این بورس داخلی و خارجی و زبان آن بین المللی است، بانک تسویه حساب این بورس یک بانک معتبر بین المللی و نهاد بازرسی آن نیز نهادی بین المللی است. بورس بین الملل پنجمین بورس در کنار بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کالا خواهد بود که نهاد آن در جزیره کیش مستقر خواهد شد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر