دستور کار جدید بورس تهران

مدیرعامل بورس تهران از دستور کار ایجاد دامنه نوسان پویا در بورس خبر داد.

دنیای بورس: علی صحرایی؛ مدیرعامل بورس تهران در سی‌و‌دومین صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران که با موضوع «راهکارهای توسعه بازار سرمایه» برگزار شد، از دستور کار ایجاد دامنه نوسان پویا در بورس خبر داد و گفت: البته در پلتفرم معاملاتی فعلی این امکان وجود ندارد و امیدورام با بهبود شرایط تغییراتی در این زمینه انجام‌ شود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر