مزایده ملک مازاد « شاوان »

پالایش نفت لاوان ملک مازاد خود را با مساحت عرضه 700 مترمربع و زیربنای 586 مترمربع به فروش می‌رساند.

دنیای بورس: پالایش نفت لاوان قصد دارد ملک مازاد خود را در شیراز با مساحت 700مترمربع و زیربنای کل 586 مترمربع به فروش برساند. شرایط مزایده فروش ملک در آگهی امروز روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
17,374 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,596 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,374 0.00 0.00
اولین قیمت 16,800
قیمت دیروز 17,374
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,116 18,202
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 781830
تعداد سهام 1.143 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.866 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
30 617,893 17,596 17,690 100 1
1 57 17,569 17,694 1,000 1
1 500 17,534 17,950 248 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)