تدبیر « وبانک » برای فروش برج اداری - تجاری

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد 6 دانگ برج اداری و تجاری این مجموعه در تهران به فروش برساند.

دنیای بورس: سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد 6 دانگ عرصه، اعیان، تاسیسات، حقوق و امتیازات برج اداری و تجاری این شرکت در تهران (مبدان آرژانتین) را با عرصه ملک در حدود 1820 مترمربع پس از اصلاح به فروش برساند. کل تراکم ساختمان حدود 26000 مترمربع و تراکم مفید اداری حدود 11866.7 مترمربع و تراکم تجاری حدود 1228 مترمربع است. قیمت پایه برای شش دانگ 340 میلیارد تومان (مطابق گزارش رسمی دادگستری) تعیین شده است.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,119 132.00 4.42

داده ها

آخرین معامله 3,135 148.00 4.95
قیمت پایانی 3,119 132.00 4.42
اولین قیمت 3,004
قیمت دیروز 2,987
بازه روز 3,136 3,004
قیمت مجاز 3,063 2,773
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1640594
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.414 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,455
حجم معاملات 23.616 میلیون
ارزش معاملات 73.658 میلیارد
ارزش بازار 50.684 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20.047 میلیون 11.154 میلیون
حقوقی 3.574 میلیون 12.467 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 177 345
حقیقی 171 335
حقوقی 6 10
تغییر حقوقی به حقیقی 27.737 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,731 3,133 3,134 23,286 1
1 9,534 3,132 3,135 329,526 10
1 8,700 3,120 3,136 1.878 میلیون 36

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/4)