تدبیر « وبانک » برای فروش برج اداری - تجاری

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد 6 دانگ برج اداری و تجاری این مجموعه در تهران به فروش برساند.

دنیای بورس: سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد 6 دانگ عرصه، اعیان، تاسیسات، حقوق و امتیازات برج اداری و تجاری این شرکت در تهران (مبدان آرژانتین) را با عرصه ملک در حدود 1820 مترمربع پس از اصلاح به فروش برساند. کل تراکم ساختمان حدود 26000 مترمربع و تراکم مفید اداری حدود 11866.7 مترمربع و تراکم تجاری حدود 1228 مترمربع است. قیمت پایه برای شش دانگ 340 میلیارد تومان (مطابق گزارش رسمی دادگستری) تعیین شده است.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,856 53.00 1.89

داده ها

آخرین معامله 2,838 35.00 1.25
قیمت پایانی 2,856 53.00 1.89
اولین قیمت 2,828
قیمت دیروز 2,803
بازه روز 2,900 2,790
قیمت مجاز 3,063 2,773
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1502256
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.414 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 380
حجم معاملات 3.734 میلیون
ارزش معاملات 10.664 میلیارد
ارزش بازار 46.41 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.232 میلیون 3.703 میلیون
حقوقی 2.501 میلیون 30,782
تعداد خرید فروش
مجموع 90 132
حقیقی 87 130
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.056 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 11,500 2,812 2,838 470 1
1 1,000 2,808 2,839 6,000 1
1 3,546 2,807 2,843 2,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)