تدبیر « وبانک » برای فروش برج اداری - تجاری

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد 6 دانگ برج اداری و تجاری این مجموعه در تهران به فروش برساند.

دنیای بورس: سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد 6 دانگ عرصه، اعیان، تاسیسات، حقوق و امتیازات برج اداری و تجاری این شرکت در تهران (مبدان آرژانتین) را با عرصه ملک در حدود 1820 مترمربع پس از اصلاح به فروش برساند. کل تراکم ساختمان حدود 26000 مترمربع و تراکم مفید اداری حدود 11866.7 مترمربع و تراکم تجاری حدود 1228 مترمربع است. قیمت پایه برای شش دانگ 340 میلیارد تومان (مطابق گزارش رسمی دادگستری) تعیین شده است.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,674 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,667 7.00 0.19
قیمت پایانی 3,674 0.00 0.00
اولین قیمت 3,667
قیمت دیروز 3,674
بازه روز 3,667 3,667
قیمت مجاز 3,063 2,773
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1932524
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.414 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 50,000
ارزش معاملات 183.35 میلیون
ارزش بازار 59.703 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 50,000 50,000
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 3 1
حقیقی 3 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 7,000 3,667 3,720 2,000 1
1 50,000 3,665 3,723 2,000 1
1 20,000 3,662 3,724 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)