آگهی مزایده فروش سهام « قشیر »

70 درصد سهام قند شیروان قوچان و بجنورد با قیمت پایه هر سهم 543 تومان در روز چهارشنبه 21 آذرماه عرضه می‌شود.

دنیای بورس: شرکت مادر تخصصی صنایع غذایی سینا قصد دارد نسبت به فروش سهام خود در شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد به میزان 70.56 درصد معادل بیش از 232 میلیون سهام تعداد سهام با شرایط نقد و یکجا از طریق بازار دوم فرابورس اقدام کند. قیمت پایه هر سهم 543.4 تومان اعلام شد. بالاترین قیمت پیشنهادی در مزایده مبنای ثمن معامله قرار می‌گیرد و عرضه از طریق بازار دوم فرابورس ایران انجام می‌پذیرد. تاریخ عرضه روز چهارشنبه 21 آذرماه امسال اعلام شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,599 294.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 5,599 294.00 4.99
قیمت پایانی 5,599 294.00 4.99
اولین قیمت 5,599
قیمت دیروز 5,893
بازه روز 5,599 5,599
قیمت مجاز 3,561 3,223
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1114201
تعداد سهام 330 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 32
حجم معاملات 144,258
ارزش معاملات 807.701 میلیون
ارزش بازار 1.848 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 144,258 144,258
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 20 3
حقیقی 20 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 5,420 5,599 2.383 میلیون 79
1 1 5,300 5,600 2,000 1
0 0 0 5,858 6,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)