تورم تولید خودرو در تابستان امسال

شاخص بهای تولید‌کننده در بخش خودرو در بهار و تابستان امسال نسبت به بهار و تابستان سال گذشته افزایش معناداری را تجربه کرد.

دنیای‌اقتصاد: مرکز آمار شاخص بهای تولید‌کننده در بخش صنعت را در دومین فصل از سال ۹۷ اعلام کرد. براساس آمارهای منتشر شده ازسوی مرکز آمار، شاخص کل بهای تولید‌کننده بخش صنعت در دومین فصل به نسبت فصل اول سال‌جاری، با افزایش 17.7 درصدی روبه‌رو بود. در فصل گذشته شاخص کل بهای تولید‌کننده در این بخش عدد ۲۸۹ را نشان می‌دهد، این در حالی است که شاخص بهای تولید‌کننده در دومین فصل سال، با افزایش 17.7 درصد به عدد 340.3 رسید.

در حالی شاهد افزایش 17.7 درصدی در شاخص بهای تولید‌کننده در فصل تابستان به نسبت فصل بهار هستیم که مقایسه سه ماه اول سال‌جاری با سه ماه پایانی سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۱۴ درصدی است. شاخص بهای تولید‌کننده در بخش صنعت در فصل بهار ۹۷، عدد ۲۸۹ را نشان می‌دهد در‌صورتی‌که در فصل زمستان سال ۹۶، این شاخص عدد 253.6 را نشان می‌دهد.

از طرف دیگر اگر نگاهی به آمارهای منتشره شده در بهار سال گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم که شاخص بهای تولید‌کننده در این بخش، در بازه زمانی یاد شده عدد 233.3 را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این شاخص را با شاخص بهار در سال‌جاری مقایسه کنیم متوجه افزایش 37.4 درصدی فصل اول سال ۹۷، به نسبت فصل اول سال ۹۶ می‌شویم.

براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش مرکز آمار، در دومین فصل سال‌جاری شاخص بهای تولید‌کننده در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» نیز با رشد همراه بوده است. شاخص این بخش در اولین فصل از سال ۹۷، عدد ۲۶۴ را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که شاخص بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» با افزایش 6.2 درصدی به عدد 280.5 رسید.

براساس پارامتر‌های بررسی شده، دو پارامتر «تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن‌ها» و «تولید وسایل نقلیه موتوری» به ترتیب بیشترین تاثیر را در این بخش داشته‌اند. این دو پارامتر به ترتیب، 19.3 و 4.8 درصد بیشترین تاثیر را در افزایش 6.2 درصدی شاخص بهای تولید‌کننده در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» در فصل تابستان سال‌جاری داشت.

این میزان رشد، سبب شده شاخص بهای تولید‌کننده در این بخش در رتبه هفتم تاثیرگذاری روی شاخص کل بخش صنعت در بازه زمانی یاد شده، قرار بگیرد. پیش از تاثیر بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» بخش‌های «ماشین‌آلات و دستگاه‌های مولد و انتقال برق»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «صنایع محصول‌های شیمیایی»، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی»، «صنایع تولید زغال‌سنگ-پالایشگاه‌های نفت» و «تولید فلزات اساسی»، روی شاخص بهای تمام شده تولید‌کننده بخش صنعت در فصل تابستان اثرگذار بوده‌اند.

طبق آمار، شاخص بهای تمام شده تولید‌کننده در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» در تابستان سال‌جاری به نسبت فصل ماقبل، افزایش 6.2 درصدی داشت. این شاخص در بهار ۹۷ به نسبت فصل ماقبل، افزایش 7.3 درصدی را تجربه کرده است. بنابراین مشاهده می‌شود که رشد شاخص این بخش در تابستان نسبت به بهار ۹۷، منفی 1.1 درصد بود.

با نگاهی به آمارهای ارائه شده متوجه می‌شویم که در فصل تابستان سال‌جاری به نسبت فصل تابستان سال گذشته شاخص کل بهای تمام شده تولید‌کننده بخش صنعت افزایش 52.8 درصدی را تجربه کرد. این شاخص در تابستان سال گذشته عدد 222.8 را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که همان‌طور که اشاره شد در تابستان ۹۷، برای این شاخص عدد 340.3 ارائه شد.

با مقایسه میان شاخص «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» در تابستان امسال با مدت مشابه سال گذشته متوجه می‌شویم که شاخص این بخش افزایش 18.7 درصدی را تجربه کرد. در تابستان سال گذشته این شاخص عدد 236.2 را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که در تابستان سال‌جاری این عدد برابر با 280.5 بود.

در گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» از تابستان ۹۴ تا تابستان ۹۷ ارایه شد. براساس این گزارش، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه از تابستان ۹۴ تا بهار ۹۶، تغییر زیادی نداشته و در پاره‌ای از مواقع (مثل بهار ۹۵ به نسبت زمستان ۹۴ که افت ۴ درصدی را تجربه کرد)، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه نزولی بود.

این در شرایطی است که مشاهده می‌شود از بهار ۹۶ تا تابستان سال‌جاری، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روند صعودی به خود گرفت. از 0.6 درصد در بهار ۹۶ به 18.7 درصد در تابستان ۹۷ رسید. یکی دیگر از بخش‌هایی که در گزارش مرکز آمار در ارتباط با شاخص بهایی تمام شده تولید‌کننده در بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری ریال تریلر و نیمه‌تریلر» به آن پرداخته شد، نرخ تورم سالانه این بخش است. نرخ تورم سالانه این بخش در ۱۲ ماه منتهی به تابستان سال گذشته، 1.1 درصد بود؛ در حالی‌که در ۱۲ ماهه منتهی به تابستان ۹۷، این میزان به 10.3 درصد رسید.

نرخ تورم فصلی بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» از دیگر بخش‌های گزارش مرکز آمار پیرامون بهای تمام شده تولید‌کننده است. براساس اطلاعات ارائه شده در این گزارش، نرخ تورم فصلی تابستان ۹۶ به نسبت بهار آن سال، افزایش 1.3 درصدی را نشان می‌دهد. این در شرایطی است که نرخ تورم فصلی تابستان ۹۷ به نسبت بهار ۹۷، افزایش 6.2 درصدی را تجربه کرد.

 

 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
30,838.73 178.80 0.58

نمادهای زیر مجموعه

ح . سایپاآذین‌ (خاذینح) سایپاآذین‌ (خاذین2) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر4) زامیاد (خزامیا) سازه‌ پویش‌ (خپویش) ایران‌ خودرو (خودرو4) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا) تولیدمحورخودرو (خمحور) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن) فنرسازی‌زر (خزر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه4) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق2) صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت) زامیاد (خزامیا2) ح . مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیرح) لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت) ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگسترح) مهرکام‌پارس‌ (خمهر) سایپا دیزل‌ (خکاوه4) مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر) کمک‌فنرایندامین‌ (خکمک) تولیدمحورخودرو (خمحور4) سایپا (خساپا4) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ4) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک) گروه‌بهمن‌ (خبهمن2) ح . فنرسازی‌زر (خزرح) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور2) چرخشگر (خچرخش2) ح . پارس‌ خودرو (خپارسح) مشارکت سایپا،سه ماهه20% (مساپا955) گروه‌بهمن‌ (خبهمن) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن2) فنرسازی‌خاور (خفنر) ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهنح) محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز) فنرسازی‌زر (خزر) چرخشگر (خچرخش) ایران‌ خودرو (خودرو2) ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرقح) فنرسازی‌خاور (خفنر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه) سایپاآذین‌ (خاذین) پارس‌ خودرو (خپارس) سازه‌ پویش‌ (خپویش2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا4) سایپا (خساپا) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ) پارس‌ خودرو (خپارس2) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور4) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر) فنرسازی‌خاور (خفنر4) رادیاتور ایران‌ (ختور) سایپا دیزل‌ (خکاوه) ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورناح) ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقاح) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور) ایرکا پارت صنعت (خکار) ح . فنرسازی‌خاور (خفنرح) ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌ (خموتورح) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق) سایپا (خساپا2) ایران‌ خودرو (خودرو) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا2) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا) بهمن دیزل (خدیزل2) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) بهمن دیزل (خدیزل) بهمن دیزل (خدیزل4) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح2) تولید خودرو سایپا کاشان (خکاشا) صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا908) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا9982) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا9082) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا998) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا1432) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا4032) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا403) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا143) اختیارف خودرو-3185-10/08/1396 (طخود8004) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود14122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا1042) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا104) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود4122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود00122) گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره (کرمان خودرو) توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) ایران خودرو دیزل (خاور) سایپا دیزل (خکاوه2) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان4) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) سایپا دیزل (خکاوه) صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16% (صایپا203) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا112) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا1122) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا0122) صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16% (صایپا412) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا012)