دلیل تاخیر انجام معاملات در بورس تهران

در خصوص تاخیر زمان سفارش‌گیری و انجام معاملات امروز؛ 22 مهرماه بورس اوراق بهادار تهران اطلاعیه جدیدی صادر کرد.

دنیای بورس: اطلاعیه جدید بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد به دلیل بروز مشکل فنی در سامانه معاملات در حال حاضر امکان سفارش گیری و انجام معاملات متوقف شده است. براساس اطلاعیه مدیریت عملیات بازار به محض برطرف شدن محدودیت فنی زمان شروع مجدد بازار اعلام می‌شود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر