پنجمین صادرات پتروشیمی مرجان

پنجمين كشتي صادراتي پتروشيمي مرجان با ظرفيت ٣٢٠٠٠ تن صادر شد.

پترو تحلیل: پنجمين كشتي صادراتي پتروشيمي مرجان با ظرفيت ٣٢٠٠٠ تن هفته گذشته با کمک مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در عسلویه بارگيري و مجوز خروج براي كشتي full star صادر شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
65,201 1,089.00 1.70

داده ها

آخرین معامله 64,000 112.00 0.17
قیمت پایانی 65,201 1,089.00 1.70
اولین قیمت 64,600
قیمت دیروز 64,112
بازه روز 66,500 61,500
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 130923608
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 2,027
حجم معاملات 1.495 میلیون
ارزش معاملات 97.456 میلیارد
ارزش بازار 61.941 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.434 میلیون 1.238 میلیون
حقوقی 60,632 257,075
تعداد خرید فروش
مجموع 889 261
حقیقی 885 258
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 12.808 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 64,000 64,999 100 1
3 4,194 63,999 65,998 500 1
1 65 63,997 65,999 2,691 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)