پنجمین صادرات پتروشیمی مرجان

پنجمين كشتي صادراتي پتروشيمي مرجان با ظرفيت ٣٢٠٠٠ تن صادر شد.

پترو تحلیل: پنجمين كشتي صادراتي پتروشيمي مرجان با ظرفيت ٣٢٠٠٠ تن هفته گذشته با کمک مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در عسلویه بارگيري و مجوز خروج براي كشتي full star صادر شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
46,735 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 46,102 0.00 0.00
قیمت پایانی 46,735 0.00 0.00
اولین قیمت 47,000
قیمت دیروز 46,735
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 93843880
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 44.398 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,300 46,102 47,000 7,275 6
1 107 46,101 47,300 24,500 2
2 800 45,502 47,495 1,893 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/30)