پنجمین صادرات پتروشیمی مرجان

پنجمين كشتي صادراتي پتروشيمي مرجان با ظرفيت ٣٢٠٠٠ تن صادر شد.

پترو تحلیل: پنجمين كشتي صادراتي پتروشيمي مرجان با ظرفيت ٣٢٠٠٠ تن هفته گذشته با کمک مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در عسلویه بارگيري و مجوز خروج براي كشتي full star صادر شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
45,243 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 43,698 0.00 0.00
قیمت پایانی 45,243 0.00 0.00
اولین قیمت 44,500
قیمت دیروز 45,243
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 50,543 45,731
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 90847944
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 207,301

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 42.981 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,071 43,698 44,688 300 1
4 30,569 43,697 44,699 100 1
0 0 0 44,710 375 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/27)