پنجمین صادرات پتروشیمی مرجان

پنجمين كشتي صادراتي پتروشيمي مرجان با ظرفيت ٣٢٠٠٠ تن صادر شد.

پترو تحلیل: پنجمين كشتي صادراتي پتروشيمي مرجان با ظرفيت ٣٢٠٠٠ تن هفته گذشته با کمک مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در عسلویه بارگيري و مجوز خروج براي كشتي full star صادر شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
58,179 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 58,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 58,179 0.00 0.00
اولین قیمت 57,500
قیمت دیروز 58,179
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 61,380 55,536
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 116823432
تعداد سهام 950 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 169,575

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 55.27 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 80 57,656 58,500 73 1
1 5,000 57,653 58,980 2,540 1
1 4,830 57,649 58,994 92 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)