معدنی‌ها در صف گرفتن وام

طبق تفاهم‌نامه بانک تخصصی حاضر در بورس با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، به طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی وام دو ساله با سود 4 و 6 درصدی داده می‌شود.

دنیای بورس: طبق تفاهم نامه سه ساله پست بانک با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ، مقرر شد به طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی و با معرفی کارگروه ملی وام دو ساله همراه با یک سال تنفس داده شود.

صدور بیمه نامه به عنوان بازپرداخت وام تا سقف بیمه نامه صادر شده و پرداخت تسهیلات توسط بانک از منابع صندوق توسعه ملی و بانک، طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار هیات وزیران صورت می‌گیرد.  محل تامین منابع این آیین نامه از منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.

نرخ سود برای سرمایه در گردش تولیدگان مستقر در نواحی صنعتی روستایی و در شهرهای با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر از جمله واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی این شهرها 10 درصد و برای سایر طرح ها تسهیلات موصوف ، 4 درصد در مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و 6 درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی است.

بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به صورت ماهانه است و در صورتی که متقاضی در حین یا پس از هزینه کرد تسهیلات در محل اجرای طرح به تعهدات در چارچوب اهداف قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری آیین نامه و دستورالعمل مربوطه عمل نکند بانک موظف است همه دیون متقاضی را به حال تبدیل کند.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,008 11.00 0.54

داده ها

آخرین معامله 1,980 39.00 1.93
قیمت پایانی 2,008 11.00 0.54
اولین قیمت 1,990
قیمت دیروز 2,019
بازه روز 2,050 1,980
قیمت مجاز 1,682 1,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 50200
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 789
حجم معاملات 9.13 میلیون
ارزش معاملات 18.33 میلیارد
ارزش بازار 6.493 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.907 میلیون 9.13 میلیون
حقوقی 223,684 0
تعداد خرید فروش
مجموع 245 224
حقیقی 244 224
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 449.157 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 52,747 1,980 2,000 36,091 2
1 9,000 1,971 2,009 10,738 1
3 3,550 1,970 2,010 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)