معدنی‌ها در صف گرفتن وام

طبق تفاهم‌نامه بانک تخصصی حاضر در بورس با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، به طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی وام دو ساله با سود 4 و 6 درصدی داده می‌شود.

دنیای بورس: طبق تفاهم نامه سه ساله پست بانک با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ، مقرر شد به طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی و با معرفی کارگروه ملی وام دو ساله همراه با یک سال تنفس داده شود.

صدور بیمه نامه به عنوان بازپرداخت وام تا سقف بیمه نامه صادر شده و پرداخت تسهیلات توسط بانک از منابع صندوق توسعه ملی و بانک، طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار هیات وزیران صورت می‌گیرد.  محل تامین منابع این آیین نامه از منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.

نرخ سود برای سرمایه در گردش تولیدگان مستقر در نواحی صنعتی روستایی و در شهرهای با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر از جمله واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی این شهرها 10 درصد و برای سایر طرح ها تسهیلات موصوف ، 4 درصد در مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و 6 درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی است.

بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به صورت ماهانه است و در صورتی که متقاضی در حین یا پس از هزینه کرد تسهیلات در محل اجرای طرح به تعهدات در چارچوب اهداف قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری آیین نامه و دستورالعمل مربوطه عمل نکند بانک موظف است همه دیون متقاضی را به حال تبدیل کند.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,055 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,019 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,055 0.00 0.00
اولین قیمت 2,050
قیمت دیروز 2,055
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,093 1,895
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 51375
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.645 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 21,345 2,019 2,050 9,300 1
1 7,000 1,986 2,068 359 1
3 28,984 1,972 2,083 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)