معدنی‌ها در صف گرفتن وام

طبق تفاهم‌نامه بانک تخصصی حاضر در بورس با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، به طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی وام دو ساله با سود 4 و 6 درصدی داده می‌شود.

دنیای بورس: طبق تفاهم نامه سه ساله پست بانک با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ، مقرر شد به طرح‌های بخش معدن و صنایع معدنی و با معرفی کارگروه ملی وام دو ساله همراه با یک سال تنفس داده شود.

صدور بیمه نامه به عنوان بازپرداخت وام تا سقف بیمه نامه صادر شده و پرداخت تسهیلات توسط بانک از منابع صندوق توسعه ملی و بانک، طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار هیات وزیران صورت می‌گیرد.  محل تامین منابع این آیین نامه از منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.

نرخ سود برای سرمایه در گردش تولیدگان مستقر در نواحی صنعتی روستایی و در شهرهای با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر از جمله واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی این شهرها 10 درصد و برای سایر طرح ها تسهیلات موصوف ، 4 درصد در مناطق روستایی مرزی و عشایری مرزی و 6 درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی است.

بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به صورت ماهانه است و در صورتی که متقاضی در حین یا پس از هزینه کرد تسهیلات در محل اجرای طرح به تعهدات در چارچوب اهداف قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری آیین نامه و دستورالعمل مربوطه عمل نکند بانک موظف است همه دیون متقاضی را به حال تبدیل کند.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,601 23.00 1.42

داده ها

آخرین معامله 1,600 24.00 1.48
قیمت پایانی 1,601 23.00 1.42
اولین قیمت 1,644
قیمت دیروز 1,624
بازه روز 1,672 1,560
قیمت مجاز 1,705 1,543
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 40025
تعداد سهام 3.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.293 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 523
حجم معاملات 6.129 میلیون
ارزش معاملات 9.81 میلیارد
ارزش بازار 5.177 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.625 میلیون 6.094 میلیون
حقوقی 2.503 میلیون 34,781
تعداد خرید فروش
مجموع 163 138
حقیقی 161 137
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.952 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 32,990 1,600 1,628 49,866 2
3 29,800 1,590 1,630 21,000 2
1 5,000 1,587 1,637 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)