کارتخوان‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند؟

رییس سازمان مالیاتی کشور معتقد است با همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات چارچوبی ایجاد می‌شود تا از کارتخوان‌های بانکی فعال در داخل و خارج کشور مالیات اخذ شود.

ایبنا: کامل تقوی‌نژاد؛ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصناف دارای اولویت برای دریافت مالیات از طریق کارتخوان‌های بانکی فعال در این دسته از اصناف اظهار کرد بر اساس بررسی‌های انجام شده و ضرورت پوشش برخی از اصناف به عنوان اصناف دارای اولویت در طرح، ۷ صنف خاص از جمله رستوران‌ها در اولویت طرح دریافت مالیات از کارتخوان‌های بانکی قرار  گرفته‌اند و این طرح از سال ۱۳۹۸ عملیاتی خواهد شد و هم اکنون زیرساخت‌های این طرح با همکاری برخی دیگر نهادها در حال آماده سازی برای اجرای موفق از سال آینده است.

وی تاکید کرد: با انجام فرآیندهای مربوط به دریافت مالیات از دستگاه‌های کارتخوان بانکی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور ۴ تا ۵ برابر مالیات به حق دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری می‌شود که می‌تواند درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت عادلانه افزایش دهد چرا که بسیاری از اصناف درآمدهای کارتخوان خود را اظهار نمی‌کردند و از طرفی دیگر صرفا به صورت نقدی فروش داشتند؛ البته بسیاری از فعالان این اصناف در زمینه مالیات همکاری‌های مناسبی داشتند که نشان از توجه و تعامل مناسب آنها برای کمک به اقتصاد کشور دارد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
19,141.27 45.65 0.24

نمادهای زیر مجموعه

داده‌پردازی‌ایران‌ (مداران2) ح. کارت اعتباری ایران کیش (رکیشح) ایران‌ارقام‌ (مرقام) کارت اعتباری ایران کیش (رکیش) خدمات‌انفورماتیک‌ (رانفور2) خدمات‌انفورماتیک‌ (رانفور) تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ2) ح.تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپح) کارت اعتباری ایران کیش (رکیش2) کارت اعتباری ایران کیش (رکیش4) داده‌پردازی‌ایران‌ (مداران) تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ4) ح. افرانت (افراح) توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر) توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (مفاخر2) افرانت (افرا2) همکاران سیستم (سیستم) افرانت (افرا) آسان پرداخت پرشین (آپ2) آسان پرداخت پرشین (آپ) گروه فن آوا (فن آوا) ح.گروه فن آوا (فن آواح) گروه فن آوا (فن آوا2) همکاران سیستم (سیستم) همکاران سیستم (سیستم2) به پرداخت ملت (پرداخت) به پرداخت ملت (پرداخت2) به پرداخت ملت (پرداخت4) پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ2) پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) ح . به پرداخت ملت (پرداختح) تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش4) تجارت الکترونیک پارسیان کیش (تاپکیش)