شرط جدید خروج کالاهای غیراساسی از گمرک

بر اساس بخشنامه گمرک، ترخیص کالاهای غیر اساسی وارد شده با رویه بانکی منوط به ارائه تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز شد.

تسنیم: در بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرک‌های اجرایی که روز 20 مردادماه صادر شد، آمده است، با توجه به مصوبه هیات دولت در خصوص سامان دهی و مدیریت بازار ارز، ترخیص همه کالاهای وارداتی با رویه بانکی به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور (کالاهای اساسی) منوط به ارائه تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز  در زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در تاریخ ترخیص است.

براساس این بخشنامه ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و بنابراین در خصوص انجام تشریف‌های گمرکی رعایت بخشنامه‌های مربوطه الزامی است. واردات طلا (ساخته شده) بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات تشریف‌های گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.

بر این اساس واردات طلای خام (‌شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریف‌های گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف شد.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)