شورای نگهبان FATF را رد کرد

شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی FATF  را رد کرد.

میزان: اعضای شورای نگهبان صرفنظر از ایرادهای ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبه‌های چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.

ارزش تغییر درصد
69 0.00 0.00

قیمت‌ها

نفت سبک 69 0.00 (0%)
نفت برنت 77.42 0.00 (0%)