شرکت‌های قندی رکورد ۱۲۳ ساله زدند

صنعت قند بعد از ۱۲۳ سال فعالیت به رکورد معناداری دست یافت؛ براین اساس میزان تولید سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ حدود ۸۰ درصد افزایش یافت.

گزارش انجمن صنایع قند و شکر ایران: کل شکر تولیدی از چغندر و نیشکر در سال 96 به بیش از 2 میلیون و 15 هزار تن افزایش یافت که رکورد بی نظیری در عمر 123 ساله این صنعت است. این میزان تولید نسبت به تولید یک میلیون و 123 هزارتنی شکر در سال 92 حدود 80 درصد افزایش داشت.

میزان نیشکر تولیدی نیز در سال 96 با 21 درصد رشد نسبت به سال 92 به عدد 7 میلیون و 921 هزار و 404 تن افزایش یافت. شکر تولیدی از چغندر در سال 92، 506 هزار و 601 تن بوده که این میزان در سال 96 به یک میلیون و 143 هزار و 226 تن افزایش یافت. شکر تولیدی از نیشکر نیز از 616 هزار و 159 تن در سال 92 به 872 هزار و 133 تن در سال 96 رسید.

مجموع چغندر و نیشکر به دست آمده از سطح 213 هزار و 768 هکتار سطح زیر کشت این 2 محصول در سال 96 بیش از یک میلیون و 991 هزار و 248 تن و میانگین برداشت حدود 75 تن در هکتار بود.

بهره وری در هکتار چغندر،​ از 42 تن در سال 92 به 52 تن در سال 96 افزایش یافت. راندمان در هکتار نیشکر در سال 92 معادل 75.5 تن بوده و با رشدی معادل 13.2 تن در هکتار به 88.7 تن رسید.

میزان برداشت قند در هکتار از چغندر و نیشکر در سال 92 به ترتیب 7.5 تن و 8.6 تن عنوان کرد. میزان برداشت قند در هکتار از چغندر در سال 96 به رقم 8.81 تن و از نیشکر به 9.98 تن افزایش داشت. از چغندر بدست آمده 445 هزار و 752 تن تفاله خشک و 465 هزار و 465 تن تفاله تر تولید و برای مصرف خوراک دام عرضه شد. از مجموع نیشکر برداشت شده نیز 2 میلیون و 440 هزار و 371 تن باگاس تولید شد که برای تولیدهایی همچون  mdf، کاغذ و خوراک دام مصرف می‌شود.

مجموع ملاس تولیدی از چغندر و نیشکر تولیدی بالغ بر 632 هزار و 376 تن بود که به عنوان مواد اولیه صنایع پایین دست از قبیل خمیرمایه، الکل و مکمل خوراک دام  مورد استفاده قرار گرفت.

میزان شکر وارداتی در 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم را 12 میلیون و 680 هزارتن به ارزش 5 میلیارد و 637 هزار دلار شکر اعلام کرد؛ این میزان در 5 سال فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم به 2 میلیون و 853 هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 279 هزار دلار کاهش یافت.

وزارت جهاد کشاورزی طبق ماده 3 قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی موظف است برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که سالانه حداقل 10 درصد به میزان تولید داخلی این محصول‌ها افزوده شود تا تولید شکر به مرز خودکفایی برسد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
16,314.29 4.42 0.03