برنامه واردات ۱۰ هزار تن کاغذ

سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ از فراهم شدن مقدمات واردات ۱۰ هزار تن کاغذ مطبوعات با سود معقول خبر داد.

دنیای بورس: در سومین جلسه کمیته سامان‌دهی کاغذ مطبوعات، محمدرضا دربندی؛ سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ با اشاره به اینکه برخی مصوبات جلسات پیشین، هم‌اکنون وارد مراحل اجرا شده، گفت: مقرر شد شرکت ارمغان‌گستر نوید 6 هزار تن کاغذ خود را که در مراحل نهایی ورود به کشور قرار دارد، بلافاصله پس از ورود، با احتساب سود معقول در اختیار رسانه‌های متقاضی قرار دهد.

همچنین پروفرم‌های مربوط به کاغذ مورد نیاز روزنامه جام‌جم به میزان 3 هزار و 500 تن و روزنامه خراسان به میزان ۴۰۰ تن نیز تایید شد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
29,007.23 88.91 0.31