2 بخش‌نامه‌ جدید تامین اجتماعی به شرکت‌ها

سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به اتاق بازرگانی تهران، بخش‌نامه‌های این سازمان در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌هاي وابسته به بخش خصوصی و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي حمل‌ونقل مواد نفتی را برای اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی ارسال کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در بخش‌نامه‌ شماره 1000/97/2408 مورخ پنجم خرداد ماه 97 از طرف سازمان تامین اجتماعی که به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی اختصاص دارد، آمده است که تقاضای بازرسی واصله از شعب و واحدهای اجرایی در سال 1397 با استثنای موارد ذیل، در آخرین سال مالی مورد بازرسی و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

در بخش‌نامه دیگری به شماره 10/14 نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل نفتی به بخش‌های مختلف این سازمان ابلاغ شد. در این  بخشنامه آمده است: حق بیمه قراردادهای حمل‌ونقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می‌گیرد که راسا براساس ثانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل باز و مسافر (مصوب 1379) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می‌نمایند، معادل 4 درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می‌‌شود.

 بخش‌نامه‌ بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها

بخش‌نامه نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي حمل‌ونقل مواد نفتی

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)