پیش‌بینی امسال چغندرقند پاییزه

با مصوبه جدید شورای اقتصاد نسبت به خرید بهاره و کشت پاییزه پیش‌بینی شده چغندرقند پاییزه به یک میلیون تن برسد.

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «ایرنا» اظهار کرد: براساس مصوبه جدید شورای اقتصاد ٢ درصد به نرخ خرید کشت بهاره و سه درصد به نرخ کشت پاییزه اضافه شد. به گفته علیرضا یزدانی سیاست وزارت جهادکشاورزی افزایش بهره‌وری آب و استفاده از کود سبز برای تولید چغندرقند است که توفیق خوبی در این زمینه به دست آمده است.

عملیات برداشت کشت پاییزه سال ١٣٩٦ در استان‌های گرمسیری حدود یک ماه است که در حال انجام است. مشوق خرید تضمینی چغندر قند در سال 13٩٥ نیز اجرا شد اما در مصوبه سال ١٣٩٦ از قلم افتاد که امسال دوباره به تصویب رسید.

چندی پیش حمل و نقل چغندرپاییزه به دلیل اعتصاب کامیونداران با وقفه ایجاد شد که مساله برطرف شد و با اقدام‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد امسال تولید محصول کشت چغندرقند پاییزه به یک میلیون تن برسد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
21,338.73 39.18 0.18