برکناری مدیرعامل « وشهر »

با نامه بانک مرکزی صلاحیت تصدی مدیرعامل بانک شهر سلب شد.

محمد حسین پورزندی؛ مدیرعامل بانک شهر به دلیل تخلفات مالی خوانده شده از سوی بانک مرکزی برکنار شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
790 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 791 0.00 0.00
قیمت پایانی 790 0.00 0.00
اولین قیمت 790
قیمت دیروز 790
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 820 800
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 15.573 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 10 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.303 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/25)