برنامه‌ریزی تخصیص اتان به پایین دست‌ها

وزارت نفت برنامه‌ریزی کرده امسال با وارد مدارشدن فازهای دیگر پارس جنوبی، تخصیص خوراک اتان به مجتمع‌های پتروشیمی افزایش یابد.

خوراک مجتمع‌های پتروشیمی در سال گذشته و همزمان با وارد مدار شدن فازهای پارس جنوبی افزایش پیدا کرد. دولت برنامه‌ریزی کرده امسال نیز با وارد مدار شدن فازهای دیگری از پارس جنوبی تخصیص خوراک اتان به مجتمع‌های پتروشیمی افزایش یابد.

مسئولان در بخش پایین‌دستی پتروشیمی اگرچه تاکید دارند همه مشکلات برطرف نشده، اما در سال ۹۵ مصرف خوراک این واحدها ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بود که این رقم در سال ۹۶ به ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید و البته نشان‌دهنده رشد حدود ۱۳‌ درصدی است.

به گفته بیژن زنگنه؛ وزیر نفت هم اکنون به دلیل تولید بالای اتان و ال.پی.جی مشکلی برای تامین خوراک پتروشیمی وجود ندارد و در این میان البته میزان تخصیص خوراک اتان به واحدها نیز در سال جاری افزایش می‌یابد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
654,118.24 7,753.92 1.19