ثبات قیمت شمش از سوی خصوصی‌ها

قیمت شمش فولادی از سوی بخش خصوصی بدون تغییر دنبال شد.

دیروز قیمت شمش از سوی برخی تولید‌کنندگان ذوب بدون تغییر در بازار غیر‌رسمی عرضه شد و فقط شمش فولاد کیمیا رشد ۱۰ تومانی را تجربه کرد. در این روز، همچنین مقاطع همانند روز‌های اخیر بدون نوسان قیمت عرضه شد.

قیمت شمش فولادی تولیدکنندگان