شرط صادرات برق خصوصی‌ها

شروط وزارت نیرو برای صادرات برق نیروگاه‌های خصوصی اعلام شد.

بر مبنای اعلام توانیر اگر نیروگاه‌های خصوصی بپذیرند که سوخت آ‌ن‌ها نیز غیر یارانه‌ای باشد می‌توانند به صادرات برق اقدام کنند و مانعی برای صادرات برق نخواهند داشت.

آرش کردی؛ مدیرعامل توانیر در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» در پاسخ به این سوال که نیروگاه‌های خصوصی از ممانعت وزارت نیرو از صادرات برق گله‌مند هستند، گفت: در بحث صادرات برق اگر نیروگاه‌های خصوصی بپذیرند که قیمت سوخت آن‌ها غیر یارانه‌ای باشد قابل قبول خواهد بود. به گفته وی اگر نیروگاه‌های خصوصی هزینه ترانزیت شبکه برق را بپردازند وزارت نیرو مانعی ندارد که آن‌ها هم در صادرات برق حضور داشته باشند.

به گفته مسئولان یارانه اختصاص داده شده در سوخت نیروگاه‌ها و تولید برق باید صرف مصرف برق داخلی شود اما وقتی قرار است برقی صادر شود نباید این یارانه صرف برقی شود که قرار است در خارج از کشور مصرف شود. ایران در حال حاضر به‌کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر می‌کند. پیش‌تر شرکت‌های تولیدکننده برق اعلام کرده بودند به‌رغم ابلاغیه موجود در وزارت نیرو این وزارتخانه از صادرات برق از طریق نیروگاه‌های خصوصی جلوگیری می‌کند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
251.94 0.22 0.09

نمادهای زیر مجموعه