شرط صادرات برق خصوصی‌ها

شروط وزارت نیرو برای صادرات برق نیروگاه‌های خصوصی اعلام شد.

بر مبنای اعلام توانیر اگر نیروگاه‌های خصوصی بپذیرند که سوخت آ‌ن‌ها نیز غیر یارانه‌ای باشد می‌توانند به صادرات برق اقدام کنند و مانعی برای صادرات برق نخواهند داشت.

آرش کردی؛ مدیرعامل توانیر در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» در پاسخ به این سوال که نیروگاه‌های خصوصی از ممانعت وزارت نیرو از صادرات برق گله‌مند هستند، گفت: در بحث صادرات برق اگر نیروگاه‌های خصوصی بپذیرند که قیمت سوخت آن‌ها غیر یارانه‌ای باشد قابل قبول خواهد بود. به گفته وی اگر نیروگاه‌های خصوصی هزینه ترانزیت شبکه برق را بپردازند وزارت نیرو مانعی ندارد که آن‌ها هم در صادرات برق حضور داشته باشند.

به گفته مسئولان یارانه اختصاص داده شده در سوخت نیروگاه‌ها و تولید برق باید صرف مصرف برق داخلی شود اما وقتی قرار است برقی صادر شود نباید این یارانه صرف برقی شود که قرار است در خارج از کشور مصرف شود. ایران در حال حاضر به‌کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر می‌کند. پیش‌تر شرکت‌های تولیدکننده برق اعلام کرده بودند به‌رغم ابلاغیه موجود در وزارت نیرو این وزارتخانه از صادرات برق از طریق نیروگاه‌های خصوصی جلوگیری می‌کند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
407.18 8.98 2.20

نمادهای زیر مجموعه

سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو4) پتروشیمی فجر (بفجر4) پتروشیمی مبین (مبین) پتروشیمی مبین (مبین4) پتروشیمی مبین (مبین2) پتروشیمی فجر (بفجر) ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیروح) سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو) پتروشیمی فجر (بفجر2) سرمایه‌گذاری‌نیرو (ونیرو2) تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج) تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا4) تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج2) مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور) مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور2) تولید برق پرند مپنا (برق مپنا4) تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) تولید نیروی برق دماوند (دماوند2) تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا2) تولید نیروی برق دماوند (دماوند) سلف موازی برق ماهتاب گستر 951 (سماه951) سلف موازی برق سنندج مپنا961 (سنندج961) توسعه برق و انرژی سپهر (انرژی سپهر4) ح .مدیریت انرژی امید تابان هور (وهورح2) ح .مدیریت انرژی امید تابان هور (وهورح) صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا (پرند) سلف موازی برق ماهتاب گستر 961 (سماه961) سلف موازی برق گروه مپنا 971 (سمپنا971)