تسهیلات جدید گمرکی

تسهیلات جدید گمرک نهاده‌های تولید کشاورزی و برخی داروها با اصلاح نحوه اخذ ضمانتنامه ابلاغ شد.

تسهیلات جدید گمرک به کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید کشاورزی و برخی داروها با اصلاح دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت نامه بانكی در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد.

بخشنامه نحوه اخذ ضمانتامه بانکی