تغییرات هفتگی قیمت بیلت فولادی در بازار جهانی

بیلت صادراتی ایران 15 دلار گران شد
 بیلت صادراتی ایران 15 دلار گران شد

تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است: