ثبات تولید فولاد چین در 10روز پایانی آوریل

تولید فولاد چین در 10 روز پایانی ماه آوریل روندی با ثبات را در مقایسه با میانه این ماه تجربه کرد.

بنابرگزارش اتحادیه آهن و فولاد چین، میزان تولید فولاد خام اعضای این اتحادیه در 10 روز پایانی ماه آوریل به رقم 1/91 میلیون تن در روز رسیده که این سطح تولید در مقایسه با میانه آوریل تغییر ملموسی را منعکس نمی‌کند.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)