آمار املاک مازاد « وبصادر »

بانک صادرات با فروش ٤١١ رقبه از املاک مازادش در سال ٩٦، تعداد املاک مازاد فروش رفته در ٣ سال اخیر را به ٦٦١ رقبه رساند که ثمن املاک فروش رفته دراین سال‎ها بالغ بر 544.8 میلیارد تومان بود.

به گزارش بانک صادرات، این بانک موفق شد در سال ٩٦ تعداد ٤١١ رقبه از املاک مازاد خود را به فروش برساند که با احتساب تعداد املاک مازاد فروش رفته سال ٩٤ و ٩٥، این تعداد در 3 سال اخیر به ٦٦١ رقبه به مبلغ بیش از 544.8 میلیارد تومان رسید.

بانک صادرات ایران در ٣ سال اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای کاهش املاک مازاد و سمی تا پایان سال ٩٦ برگزاری ٢٦٧ مزایده فروش این املاک را در راس برنامه‌های عملیاتی و در قالب اهداف استراتژیک بانک مورد توجه قرار داد و در همین راستا در سال ٩٤ تعداد  ١٠٣ رقبه، در سال ٩٥ تعداد ١٤٧ رقبه و در سال ٩٦ تعداد ٤١١ رقبه ملک مازاد بانک را فراهم آورد که در هم‌راستایی با انجام قانون مورد اشاره، برنامه‌های دقیقی برای تداوم این روند در سال ٩٧ نیز اجرا می‌شود.

قیمت پایانی تغییر درصد
790 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 790 0.00 0.00
قیمت پایانی 790 0.00 0.00
اولین قیمت 791
قیمت دیروز 790
بازه روز 791 789
قیمت مجاز 829 751
بازه هفته 805 772
بازه سال - -
P/E 126400
تعداد سهام 57.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 560
حجم معاملات 23.218 میلیون
ارزش معاملات 18.342 میلیارد
ارزش بازار 45.662 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 133,114 8.993 میلیون
حقوقی 23.084 میلیون 14.225 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 13 65
حقیقی 12 62
حقوقی 1 3
تغییر حقوقی به حقیقی 6.999 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 59,641 790 791 197,732 10
3 175,863 789 792 212,000 4
3 105,000 785 793 262,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/1)