تغییرات هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات
تغییرات هفتگی قیمت و موجودی انبار فلزات

در هفته اخیر بسیاری از محصولات معاملاتی بازار فلزات لندن روندی قیمتی صعودی را تجربه کردند و در این میان آلومینیوم با افت قیمت مواجه شد. همچنین به غیر از سرب، موجودی انبار دیگر محصولات کاهش یافت.

 تغییرات روزانه و هفتگی قیمت فلزات پایه در بازار فلزات لندن به شرح جدول زیر بوده است:

همچنین موجودی فلزات در انبارهای بازار لندن تغییراتی بدین شرح را پشت سرگذاشته اند: