قطعه‌سازان ارز گرفتند

تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به قطعه‌سازان از حدود یک هفته پیش آغاز شد که این روند زمینه عادی‌شدن تدریجی شرایط در بازار قطعه و خودرو را فراهم می‌کند.

محمدرضا نجفی‌منش؛ رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در این باره به «ایرنا» می‌گوید: مطابق وعده رئیس‌جمهوری، در یک هفته گذشته تخصیص دلار تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی وارد فاز اجرایی شده است و همه قطعه‌سازان می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام و پس از آن برای دریافت ارز به بانک مراجعه کنند.

به گفته این فعال خودرویی تاکنون ۲ بار موفق به گشایش حواله با ارز تک نرخی از کشورهای هند و ایتالیا برای واردات مواد اولیه شده است. ناظران بر این باورند تداوم این روند با توجه به اختلاف فاحش قیمتی دلار تک نرخی و دلار آزاد در بازار، عرصه را بر قاچاقچیان قطعات تنگ می‌کند. با این اوصاف توجه به اثر رشد ۲۰ درصدی نرخ دستمزدهای امسال، تخصیص  دلار ۴۲۰۰ تومانی با اثر کاهشی بر هزینه تمام‌شده تولید همراه خواهد بود که اثری قابل‌توجه در قیمت قطعات داشته باشد.