افزایش مجدد وجه تضمین آتی

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه در بورس کالا از دیروز باز هم افزایش یافت.

 در حالی که بورس کالا اعلام کرده بود از چهارشنبه پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر 1.95 میلیون تومان به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع 6.45 میلیون تومان تعیین می‌شود که از دیروز پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه برابر 2 میلیون تومان به همراه وجه تضمین اضافی، در مجموع ۶.۵ میلیون تومان شد.