صنعت خودرو ایران در سال 97

تغییرات قیمتی ارز در همان ابتدای سال جاری مشکلات جدی را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرد . این در حالی است که صنعت خودرو متاثر از همین تحولات با وجود اینکه از میوه‌های برجام قلمداد می‌شد، اما با چالش‌های جدی در سال 97 روبه‌رو خواهد شد؟