نتایج جلسه اروپا درباره برجام

موگرینی آخرین موضع رسمی اتحادیه اروپا درباره توافق هسته‌ای حاکی از آن دارد که اروپایی‌ها قصد دارند به هر نحو ممکن برجام را حفظ کنند.