تداوم کاهش قیمت شمش فولاد

معاملات روز گذشته همچون روز قبل از خود با تداوم کاهش قیمت شمش فولاد همراه شد.