گردش مالی صنعت بیمه در ایران

گردش مالی صنعت بیمه ایران از مرز 50 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

به گفته رییس کل بیمه مرکزی که در نمایشگاه بانک، بیمه و بورس صحبت می‌کرد، سال ۹۶ با رشد ۲۱ درصدی حق بیمه‌ها، میزان حق بیمه صنعت بیمه ایران از 33 هزار میلیاردتومان فراتر رفت که با توجه به تقریب رشد اسمی GDP کشور قطعا ضریب نفوذ بیمه به حدود 2.3 درصد می‌رسد.

این در حالی است که در سال ۹۶ گردش مالی صنعت بیمه از 50 هزار میلیاردتومان هم فراتر رفت. بر مبنای آمار اعلامی سال گذشته تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ۷۱ میلیون فقره و تعداد خسارت‌های پرداختی ۴۸ میلیون فقره بود.