برنامه واگذاری زیرمجموعه بنیاد مستضعفان

۳۰ درصد سهام عمران و مسکن‌سازان شرق متعلق به سازمان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در روز ۲۸ فروردین ماه عرضه می‌شود.

به گزارش سازمان خصوصی‌سازی، ۳۰ درصد سهام عمران و مسکن‌سازان شرق شامل ۹۰۰ هزار سهم به ارزش کل پایه بیش از 21.9 میلیارد تومان و به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۶ ساله از طریق مزایده در ۲۸ فروردین ماه واگذار می‌شود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر