همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌ها

اقدام‌هایی برای توسعه همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌ها در حوزه مدیریت مالی شخصی در بانک مرکزی در حال انجام است.

ناصر حکیمی؛ معاون بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایبِنا» از اقدام‌هایی برای توسعه همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌ها در حوزه مدیریت مالی شخصی خبر داد. بر مبنای گزارش اخیر بانک مرکزی انجام اقدام‌هایی مانند اجرای مقررات اروپایی psd۲ احتیاج به حمایت قانونی دارد و حد ایده‌‌آل از نظر مدیران سیاست‌گذار پولی این است که باید به بلوغ موجود در اتحادیه اروپا رسید و سیاست‌گذار این موضوع را همچون یک تکلیف به بانک‌‌ها ابلاغ کند.

مشروح خبر را اینجا بخوانید.