7 مقصد صادراتی « شصفها »

مدیرعامل پتروشیمی اصفهان از 7 مقصد صادراتی این مجموعه خبر داد.

اکبر ترکان؛ مدیرعامل پتروشیمی اصفهان در خصوص مقاصد صادراتی «شصفها» گفت: پتروشیمی اصفهان مقاصد صادرتی محصول‌های پتروشیمی اصفهان کشورهای هند، چین، ترکیه، عراق، افغانستان، ویتنام و تایوان هستند.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,121 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,435 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,121 0.00 0.00
اولین قیمت 5,103
قیمت دیروز 5,121
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.536 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/30)