7 مقصد صادراتی « شصفها »

مدیرعامل پتروشیمی اصفهان از 7 مقصد صادراتی این مجموعه خبر داد.

اکبر ترکان؛ مدیرعامل پتروشیمی اصفهان در خصوص مقاصد صادراتی «شصفها» گفت: پتروشیمی اصفهان مقاصد صادرتی محصول‌های پتروشیمی اصفهان کشورهای هند، چین، ترکیه، عراق، افغانستان، ویتنام و تایوان هستند.

قیمت پایانی تغییر درصد
22,876 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 22,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 22,876 0.00 0.00
اولین قیمت 22,930
قیمت دیروز 22,876
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 23,030 22,800
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.863 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)