برنامه فروش دو بلوک « دانا »

زمان و شرایط واگذاری دو بلوک ۱۳ و ۶.۷ درصدی از سهام عادی و حق تقدم بیمه دانا توسط سرمایه‌گذاری صبا تامین اعلام شد.

در حالی طبق مصوبه هیات وزیران دو بلوک 17 و 18 درصدی بیمه‌های البرز و آسیا در اواخر سال گذشته معامله شد که تکلیف خروج از ترکیب سهامداری بیمه دانا مشخص نشده اما سرمایه گذاری صباتامین در نظر دارد بخش عمده‌ایی از سهام خود در این بیمه را واگذار کند .

به این ترتیب مقرر شد بلوک 13.13 درصدی سهام «دانا» شامل بیش از 197 میلیون سهم به قیمت 388.3 تومان و به صورت 19.85 درصد نقد و باقی اقساط به همراه 6.7 درصد سهم حق تقدم مشتمل بر 2.6 میلیون سهم و به قیمت 243 توومان روانه میز فروش شود. این عرضه 9 اردیبهشت در بازار اول معاملات بورس انجام می‌شود.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,237 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,237 0.00 0.00
اولین قیمت 2,250
قیمت دیروز 2,237
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,415 2,185
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 331076
تعداد سهام 1.02 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 408,149

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.283 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,200 117,000 5
0 0 0 2,228 2,000 1
0 0 0 2,290 6,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/26)