واریز و پرداخت سود سپرده‌های ارزی

بانک‌ها مکلفند سپرده‌های ارزی را با همان ارز به مشتریان بازگردانند، ضمن اینکه سود پرداختی نیز ماهانه خواهد بود.