رتبه لیزینگ ایران در جهان

ایران در مقایسه با ۵۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۴۱ قرار گرفت.