عوامل تثبیت رونق در بازار مسکن

از دید ناظران و فعالان تحولات قیمتی بازار مسکن در شش ماهه اول سال‌جاری اندکی بیش از تورم است.

آنچنان که ناظران و فعالان بازار مسکن می‌گویند: تحولات قیمتی بازار در شش ماهه اول سال‌جاری اندکی بیش از تورم است. به‌نظر می‌رسد تحولات بازار پول در قالب تغییرات احتمالی در نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه اول سال‌جاری مهم‌ترین پارامتر اثرگذار بر بازار مسکن باشد که می‌تواند با کاهش یا افزایش نسبت به ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن یا خروج سرمایه از بازار مسکن موثر باشد. هر چند سایر عوامل درونی و بیرونی نیز در این زمینه موثر است و بازار مسکن از مولفه‌های متعددی تاثیر می‌پذیرد.

تفصیل خبر را اینجا بخوانید.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)