عوامل تثبیت رونق در بازار مسکن

از دید ناظران و فعالان تحولات قیمتی بازار مسکن در شش ماهه اول سال‌جاری اندکی بیش از تورم است.