اوره گرانول بیش از دو درصد ارزان شد

بازار اوره گرانولاین هفته نیز  همانند هفته گذشته زیر فشار قرار گرفت و قیمت این محصول بیش از دو درصد کاهش یافت.

بر طبق گزارش Fertilizerworks قیمت سبد جهانی اوره گرانول در هفته منتهی به 12 آوریل با کاهشی 5/5 دلاری (2/2 درصد) در سطح 238/2 دلار قرار گرفت.