قیمت داروهای‌‌ وارداتی پس از دلار تک‌نرخی

دولت وعده داده با دلار ۴۲۰۰ تومانی، هیچ هزینه جدیدی به هزینه تهیه دارو در سبد خانوار‌‌ها تحمیل نشود.