شرکت در نظرسنجی «دنیای بورس»
شرکت در نظرسنجی «دنیای بورس»

«دنیای بورس» به صورت هفتگی روند بازار سهام را از نگاه کارشناسان و سهامداران در قالب نظرسنجی بررسی می‌کند. بر این اساس کاربران می‌توانند به صورت مستقیم و با مراجعه به بخش نظرسنجی (در صفحه نخست سایت)، نظرات خود را در خصوص روند هفته آینده بازار سهام به ثبت برسانند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر