برنامه خروج « ستران » از پریفاب

سیمان تهران می‌خواهد به طور کامل از پریفاب خارج شود.

سیمان تهران در نظر دارد 315 هزار سهم معادل 35 درصد از کل سهام پریفاب متعلق به خود را با مشخصات معین به طور نقد و یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. ارزش پایه نقدی هر سهم یک هزار تومان و کل سهام قابل واگذاری 315 میلیون تومان اعلام شده است.

پیش‌تر تعداد 270 هزار سهم معادل 30 درصد از کل سهام پریفاب متعلق به سیمان تهران در مرحله اول مزایده به فروش رسید که اقدام‌های اولیه و تشریف‌های قانونی جهت واگذاری به خریدار در حال پیگیری است.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,727 174.00 4.90

داده ها

آخرین معامله 3,730 177.00 4.98
قیمت پایانی 3,727 174.00 4.90
اولین قیمت 3,730
قیمت دیروز 3,553
بازه روز 3,730 3,631
قیمت مجاز 1,801 1,631
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 819940
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 1,616
حجم معاملات 34.838 میلیون
ارزش معاملات 129.844 میلیارد
ارزش بازار 6.522 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 24.747 میلیون 22.238 میلیون
حقوقی 10.092 میلیون 12.6 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 415 245
حقیقی 405 238
حقوقی 10 7
تغییر حقوقی به حقیقی 9.348 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
61 3.359 میلیون 3,730 0 0 0
1 500 3,720 0 0 0
1 330 3,717 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)