برنامه خروج « ستران » از پریفاب

سیمان تهران می‌خواهد به طور کامل از پریفاب خارج شود.

سیمان تهران در نظر دارد 315 هزار سهم معادل 35 درصد از کل سهام پریفاب متعلق به خود را با مشخصات معین به طور نقد و یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. ارزش پایه نقدی هر سهم یک هزار تومان و کل سهام قابل واگذاری 315 میلیون تومان اعلام شده است.

پیش‌تر تعداد 270 هزار سهم معادل 30 درصد از کل سهام پریفاب متعلق به سیمان تهران در مرحله اول مزایده به فروش رسید که اقدام‌های اولیه و تشریف‌های قانونی جهت واگذاری به خریدار در حال پیگیری است.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,678 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,651 27.00 1.61
قیمت پایانی 1,678 0.00 0.00
اولین قیمت 1,651
قیمت دیروز 1,678
بازه روز 1,651 1,651
قیمت مجاز 1,801 1,631
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 369160
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 431
ارزش معاملات 711,581
ارزش بازار 2.937 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 431 431
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 36,370 1,651 1,680 46,926 1
1 1,682 1,650 1,699 5,000 1
2 2,800 1,632 1,700 5,685 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)