برنامه خروج « ستران » از پریفاب

سیمان تهران می‌خواهد به طور کامل از پریفاب خارج شود.

سیمان تهران در نظر دارد 315 هزار سهم معادل 35 درصد از کل سهام پریفاب متعلق به خود را با مشخصات معین به طور نقد و یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. ارزش پایه نقدی هر سهم یک هزار تومان و کل سهام قابل واگذاری 315 میلیون تومان اعلام شده است.

پیش‌تر تعداد 270 هزار سهم معادل 30 درصد از کل سهام پریفاب متعلق به سیمان تهران در مرحله اول مزایده به فروش رسید که اقدام‌های اولیه و تشریف‌های قانونی جهت واگذاری به خریدار در حال پیگیری است.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,381 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,381 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,381 0.00 0.00
اولین قیمت 2,381
قیمت دیروز 2,381
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,500 2,262
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 523820
تعداد سهام 1.75 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 700,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.167 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
75 2.415 میلیون 2,381 2,710 1,000 1
1 2,509 2,380 2,732 704 1
1 28,964 2,345 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)